1 / 42
Samba-Festival Coburg 2017: Bilder vom Freitag
Foto: Matthias Hoch