96 / 96
08.02.2016 Obertheres - Rosenmontagsball
Foto: Markus Spurou