3 / 72
Bayern Kitzingen - TSV Abtswsind

Bayern Kitzingen - TSV Abtswind 0:1 (0:1).