Bamberg

Dochäbuch: Weehmuud

Braucht jemand heutzutage noch Telefonzellen, fragt Anette Schreiber etwas wehmütig.
Artikel drucken Artikel einbetten
Foto: dpa
Foto: dpa
Kaa Mensch brauchd si heudzädooch nuch. Obbä wenn si fäschwindn solln, nochäd übäkummd ann so aa ganz a komisch Gfühl. Ich maan di Dellefon-Zelln.

Äsch wemmä drübä noochdengd, mergd mä, doss mä nedd gämärggd hodd, wi si nooch und nooch fäschwundn sinn. Di Älldänn fo uns, also di, di filleichd fuchzich sinn oddä so, di wänn sich nuch äinnän, wi froh mä monchäsmoll woä, doss di Dellefonzelln geem hodd, dossmä moll hodd oorufn könnä, wemmä wu okumma iss, oddä doss mä wu schdeed und an Schafföä brauchd.

Midd di Zelln fäschwind aa a Schdügg Gschichde, di mä äleebd hodd.
Verwandte Artikel

Kommentare (0)

was sagen sie zu diesem Thema?
jetzt anmelden jetzt registrieren