1 / 1
Landrat Alexander Tritthart, Dritte Bürgermeisterin Renate Engelhardt, Jubilar Franz Wellein und Bürgermeister Norbert Walter Foto: Johanna Blum

Landrat Alexander Tritthart, Dritte Bürgermeisterin Renate Engelhardt, Jubilar Franz Wellein und Bürgermeister Norbert Walter Foto: Johanna Blum